خانه  >  بلاگ >

خدمات تحقیقات بازاریابی آنلاین راهبربازار
خدمات آنلاین تحقیقات بازار

بعنوان واکنشی در همراستایی با کنترل اپیدمی جهانی ویروس کرونا (COVID-19) – راهبربازار نیز همگام با بسیاری از کسب و کارها، چرخشی استراتژیک داشته است. این چرخش تبدیل تماس های رودررو به پرسشنامه های آنلاین با استفاده از تکنولوژی و بهره مندی از خدمات تحقیقات بازاریابی آنلاین است. راهبر بازار بانک اطلاعات گسترده ای از گروه های مختلف مردم (استخری از پاسخگویان) را در اختیار دارد که می تواند کلیه خدمات تحقیقات بازاریابی خود را براساس هر یک از روش های تحقیق زیر با کمترین زمان و هزینه ارائه دهد:

As a reactive response to the control of Coronavirus – COVID-19 global pandemic, Rahbar Bazaar as well as many other businesses had a strategic turn. This turn is to replace f2f contacts with online questionnaires benefiting from technology and digital world in marketing research. Rahbar Bazaar has a broad data bank of different groups of people (a pool of respondents) that can present all its marketing research services based on any of the below research methods in a short time with low price

  1. انجام نظرسنجی آنلاین و آفلاین سفارشی از اقشار مختلف شهرهای اصلی ایران با هزینه کمتر و زمان بسیار کوتاهتر –  Poller
  2. پرسش یک یا چند سوال محدود در مورد کسب و کارتان با پیوستن به پروژه هفتگی آمنی باس ایران –  Omniran
  3. انجام برگزاری جلسات بحث گروهی آنلاین –  Online focus groups
  4. انجام نظرسنجی های تلفنی (اپراتور در منزل) با استفاده از پلتفرم اختصاصی Call center راهبر بازار

Doing customized online and offline survey from different groups of people in Iran’s major cities with the lowest cost in the shortest time. Poller

Asking one or more questions about your business by joining the Weekly survey of Omnibus Iran – Omninran

Performing online focus group – Online focus group

Doing telephone surveys (operator at home) using a special platform – Rahbar Bazaar’s call center

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال درخواست های پژوهشی کسب و کار خود لطفا با ما در تماس باشید.

For more information or sending your business’s research requests please contact us.

سفارش پروژه تحقیقات بازاریابی

۵۷۶۴۵۵۵۵۵۷۶۴۵۰۰۰

info@rahbarbazaar.com

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب بلاگ

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.