BranZ (مطالعه برند)

هدف از مطالعه برند این است که درک پاسخگویان از برندها در هر گروه محصول/ خدمات و چگونگی عملکرد برندها در بازار مشخص شود .

 اطلاعات بیشتر

آگاهی از برند

جایگاه تصویر

AdeLink (بررسی تبلیغ قبل از پخش)

تست تبلیغ یا انیمیشن قبل از آنکه در تلویزیون یا شبکه های اجتماعی پخش شود. از اهداف این محصول میتوان به بررسی مواردی چون : برند در تبلیغ به یاد می ماند یا خیر؟ مصرف کنندگان یا کاربران به طور منطقی تحت تاثیر قرار گرفته اند یا خیر؟ مصرف کنندگان/ کاربران به طور احساسی تحت تاثیر قرار گرفته اند یا خیر؟

 اطلاعات بیشتر

انتقال پیام

برندینگ دیجیتال

AdEcta - بررسی اثربخشی تبلیغ

آگاهی و یادآوری تبلیغ در هر رسانه و به طور کل به چه صورت بود؟ آیا مصرف کنندگان/ کاربران به تبلیغ علاقه داشتند؟ آیا مصرف کندگان/ کاربران می خواهند محصول/ خدماتی را بخرند/ در نظر بگیرند؟ آیا از آنچه که بعد از کمپین تجربه کردند رضایت داشتند؟

 اطلاعات بیشتر

ارزیابی کمپین

AIDAS

OmnIran - نظرسنجی آنلاین

OMNIRAN یک نظرسنجی آنلاین هفتگی است که در چارچوب یک پرسشنامه با تعداد 20 سوال از نمونه آماری 2000 کاربر در 7 شهر اصلی و توسط اپلیکیشن پولر در روزهای چهارشنبه انجام می شود. هر سوال به منزله صندلی های یک اتوبوس است که شرکتها می توانند تعدادی از آنها را برای خود رزرو نمایند. هر دوره نظرسنجی نیز در زمان مقرر و با پرسشهایی از شرکتهای مختلف که در یک فرم نظرسنجی چیده شده اند، اجرا می شود.

 اطلاعات بیشتر

نظرسنجی هفتگی

بستر آنلاین