BranZ (مطالعه برند)

میزان شناخت مخاطبان از برندها، نگرش ها، مصرف و بطور کلی شناخت جایگاه برند و عملکرد آن در رقابت با سایر برندها به کسب و کارها این امکان را می دهد تا بطور هوشمندانه برنامه های توسعه بازار، تبلیغات و بازاریابی خود را تدوین نمایند.

 اطلاعات بیشتر

کارایی

جایگاه برند

AdeLink (بررسی تبلیغ قبل از پخش)

همواره بودجه های زیادی صرف تهیه سناریو، فیلم و یا طرحهای تبلیغاتی می شود، این درحالیست که مبالغ هنگفت دیگری نیز برای پخش آن تبلیغات صرف خواهد شد. ولی آیا این طرح، مفهوم و یا فیلم تبلیغی (تیزر) پیام را بدرستی منتقل می کند؟ آیا تاثیر مورد انتظار را به مخاطبان خود میگذارد؟ چه میزان بیاد خواهد ماند و چقدر مخاطبان اصلی خود را تشویق به خرید یا تکرار خرید می کند؟ و دهها پرسش دیگر که از طریق محصولات تحقیقات بازاریابی و خدمات تحقیقات بازاریابی راهبر بازار می توان پاسخ آنها را بدست آورد.

 اطلاعات بیشتر

ارزیابی تبلیغ

پیش آزمون

AdEcta - بررسی اثربخشی تبلیغ

تبلیغات و اجرای کمپین های تبلیغاتی جزو لاینفک رشد و توسعه کسب و کارهای مشتری محور است ولی آیا صرف هزینه کفایت میکند؟ آیا امکان تاثیر گذاری بیشتر با بودجه ثابت هزینه شده وجود نداشت؟ چطور میشد هزینه کمتری کرد ولی همین میزان اثربخشی را بدست آورد؟ کارایی کدام رسانه برای این گروه مخاطب بالاتر بوده و هزارانه کمتری را از خود بجای گذاشته و دهها سوال دیگری که می توان بعد از اجرای کمپین ها به آنها پاسخ داد و از این پاسخها بعنوان تجربه در برنامه ها و کمپین های آتی استفاده کرد.

 اطلاعات بیشتر

ارزیابی کمپین

AIDAS

OmnIran - آمنی باس آنلاین ایران

OMNIRAN از محصولات تحقیقات بازاریابی راهبر بازار است که یک نظرسنجی آنلاین هفتگی است که در چارچوب یک پرسشنامه با تعداد 20 سوال از نمونه آماری 2000 کاربر در 7 شهر اصلی و توسط اپلیکیشن نظرسنجی پولر در روزهای چهارشنبه انجام می شود. هر سوال به منزله صندلی های یک اتوبوس است که شرکتها می توانند تعدادی از آنها را برای خود رزرو نمایند. هر دوره نظرسنجی نیز در زمان مقرر و با پرسشهایی از شرکتهای مختلف که در یک فرم نظرسنجی چیده شده اند، اجرا می شود.

 اطلاعات بیشتر

نظرسنجی هفتگی

بستر آنلاین

poller - بستر نظرسنجی آنلاین

این اپلیکیشن برای نظرسنجی‌های حرفه‌ای در حوزه تحقیقات بازاریابی به کار می رود و در آن اعضا، براساس ویژگی‌های مختلف (دموگرافیک) انتخاب می‌شوند. این اطلاعات شخصی به تیم پولر کمک می‌کند تا نظرسنجی‌های متفاوت را به اعضاء مناسب همان نظرسنجی اختصاص داده و از ارسال نظرسنجی‌های بی‌مورد جلوگیری کنیم. مثلا نظرسنجی‌های با موضوع لوازم مصرفی بانوان را به آقایان و یا نظرسنجی در خصوص خدمات تخصصی بانکداری را به جوانان زیر 18 سال اختصاص داده نشود.

 اطلاعات بیشتر

بانک پاسخگویان

گزارش دقیق