خانه > راهکارهای اختصاصی > مطالعه و بررسی برند
مطالعه و بررسی برند

بازار و محیط به سرعت در حال تغییر است. رقبا با گذشت زمان فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند و بر این اساس موقعیت و تحقیق و مطالعه برند در معیارهای مختلف (پارامترهای برند) تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می‌کند. به همین دلیل رقابت در برخی از گروه‌های محصولات (مانند کالاهای مصرفی) و بخش‌های بازار بسیار نزدیک تر از پیش شده است. برخی از پارامترهای مربوط به برند را می‌توان در دوره‌هایی مانند ماهانه، هر دو ماه یک بار، سه ماهه یا هر دو سال یک بار ردیابی کرد تا بازگوی این تغییرات مهم باشد. نظرسنجی‌های BHT معمولاً پرسشنامه‌های کوتاه‌تری هستند و در صورت یکسان بودن مخاطب هدف، می‌توانند بیش از یک گروه محصول / خدمات را پوشش دهند. این نظر سنجی‌ها می‌توانند یک بار در سال یا هر دو سال یک بار با تحقیقات کیفی ترکیب شوند. هر معیاری که از مطالعه و بررسی برند مد نظر مشتری است می‌تواند در BHT ارزیابی شود. اما این روند حتما باید مطابق با به‌ روش جمع‌آوری داده‌ها و در نظر گرفتن زمان بهینه برای مدت زمان مصاحبه باشد.

دیگر محصولات

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های
کلاسیک در حوزه مشتریان است.

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های
کلاسیک در حوزه مشتریان است.

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های
کلاسیک در حوزه مشتریان است.

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های کلاسیک در حوزه مشتریان است.

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های کلاسیک در حوزه مشتریان است.

یکی از رایج‌ترین مطالعات بازار مبتنی بر روش‌های کلاسیک در حوزه مشتریان است.

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.