تیم راهبر بازار فعالیت خود را در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات کامل تحقیقات بازاریابی در ایران و همچنین مشاوره‌ به بنگاه‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. این شرکت از سال ۱۳۸۷ عضو رسمی ایزومار (ESOMAR) است. اکنون با گذشت ۱۷ سال، راهبر خدمات متنوع و محصولات اختصاصی تحقیقات بازاریابی منحصر به فردی ارائه کرده تا در راستای چشم انداز و اهداف خود به سوی آینده حرکت کند. ما بازار را راهبری میکنیم و در این مسیر پیشرو هستیم.


تیم تحقیقات بازاریابی «راهبر بازار» در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان نماینده‌ی انحصاری شرکت کانتار (دومین شرکت بزرگ تحقیقات بازاریابی جهان) برگزیده شد. با اینکه بعد از دو سال و نیم همکاری مستمر نهایتا بخاطر بازگشت تحریم های یکجانبه امریکا این همکاری پایان یافت ولی آموزش های متنوع تیم راهبربازار و دسترسی به دانش آن شرکت منجر به رشد کیفی توانمندیهای راهبر بازار در کلاس جهانی شده است.


پیشرو

ارائه محصولات تحقیقات بازاریابی اختصاصی متعدد، توانایی تهیه انواع فرم های پرسشنامه دیجیتال (آفلاین و آنلاین)، برخورداری از بانک اطلاعات پاسخگویان، استفاده از تکنولوژی و نوآوری در طرح های پیشنهادی و در نهایت همکاری بسیاری از برندهای پیشرو همگی درباره شرکت راهبر بازار و تبدیل شدن راهبر بازار به رهبر بازار واقعی تحقیقات بازاریابی ایران نقش داشته اند.

نوآور


دسترسی به دانش و تجربه همکاری با شرکت‌های بین المللی و انگیزه‌های تیم جوان و نوآور راهبر بازار، منجر شده تا در اغلب پیشنهادهای تحقیقاتی، راهکارهای خلاقانه و در راستای کاهش هزینه و زمان اجرا و نیز ارتقاء کیفیت به نفع مشتریان، ارائه شود.


مشتری مداری


توجه به دیدگاه‌ها و نظرات مشتری یکی از ویژگی‌های بارز درباره شرکت راهبر بازار بوده و همواره بعنوان یک اصل مهم در تمامی ارتباطات، پروژه‌ها و تعامل با مشتریان در نظر گرفته می شود.