قوانین و حقوق کاربران

صدای شما اهمیت دارد! با شرکت در تحقیقات بازاریابی، اجتماعی و نظرات عموم، نظرات شما کمک شایانی به تأثیرگذاری بر مواردی که برای شما مهم هستند، خواهد کرد. این موضوع شامل سیاست ها و برنامه های دولت و توسعه محصولات و خدمات به جهت مرتفع کردن نیازها و خواسته های شما می شود. ما آگاه هستیم که حضور شما وتمایل به شرکت مستمر در این نوع تحقیقات برای به اشتراک گذاری نظرات، بر اساس اعتماد و احترام شماست.

هنگامی که شما در تحقیقی شرکت می کنید که از سوی شرکت راهبر بازار پیشنهاد شده است، می توانید انتظار داشته باشید که:
۱. اطلاعات فردی و هویت شما، محرمانه خواهد ماند.
۲. به عنوان پاسخگو هیچ کالا و یا خدماتی به شما فروخته نشده و از شما درخواست پول نمی شود.
۳. برای پاسخ به هیچ یک از پرسش ها، شما تحت فشار و یا اجبار قرار نخواهید گرفت.
۴. پرسشگران راهبر بازار به انتخاب شما برای عدم شرکت در جلسه تحقیقات بازار یا عدم ادامه سوالات پرسشنامه، احترام گذاشته می شود.
۵. جزئیات هدیه ای که برای قدردانی از حضور شما در جلسه مصاحبه تهیه شده است، به اطلاع شما خواهد رسید.
۶. شما می توانید با استفاده از تاییدیه های راهبربازار از طریق تماس با دفتر مجموعه ، قانونی بودن تحقیقی که به آن دعوت شده اید را بررسی نمایید.
۷. اطلاعات مربوط به هدف تحقیق، در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
۸. زمان تقریبی مورد نیاز برای حضور در تحقیق، به شما اعلام خواهد شد.
۹. اگر قرار بر ضبط شدن مصاحبه یا دریافت اطلاعات اضافی مانند آدرس شما باشد، دلیل و هدف از این کار برای شما از قبل توضیح داده خواهد شد.
۱۰. در زمان های معقولی با شما تماس گرفته خواهد شد و در صورت امکان، به شما پیشنهاد خواهد شد که زمانی که برای شما راحت تر است، تماس مجدد انجام شود.

ما پذیرای نظرات شما در خصوص تحقیقات خود هستیم. بازخورد در خصوص هریک از شرکت های عضو CRIC از طریق خدمات تأیید تحقیقات CRIC ارائه می شود.
بدون داده های تحقیقات بازار، تصمیم گیری نکنید.
با راهبر بازار مشورت کنید.