OmnIran - آمنی باس ایران

یکی از روش های تحقیقات کمی، تحقیقات Omni bus است که در آن، جمع آوری اطلاعات (نظرسنجی ها) به صورت مصاحبه های تلفنی، رو در رو و یا آنلاین انجام می شود. در Omnibus ها برای هر دوره زمانی مشخص (مثلا هفتگی، ماهانه و یا غیره) در چارچوب یک پرسشنامه با تعداد سوالات تقریبا ثابت از نمونه آماری معرف جامعه بطور عام و جوامع خاص نظرسنجی انجام می شود. در نظرسنجی آنلاین هفتگی یا omniran هر سوال به منزله صندلی های یک اتوبوس است که شرکتها می توانند تعدادی از آنها را برای خود رزرو نمایند. هر دوره نظرسنجی نیز در زمان مقرر و با پرسشهایی از شرکتهای مختلف که در یک فرم نظرسنجی چیده شده اند، اجرا می شود. (دقیقا مانند اتوبوس بین شهری که در زمان ثابت، با ظرفیت مشخص و مسافران گوناگون به حرکت در میاید!!)

ویژگی های Omniran

اکنون استفاده از زیرساختهای این روش برای کلیه کسب و کارها میسر شده است. در روش نظرسنجی آنلاین هفتگی با وجودیکه هزینه های دوره نظرسنجی بین تعدادی از کسب و کارها تقسیم می شود ولی با رعایت محرمانگی اطلاعات، هر یک از سفارش دهندگان فقط گزارش سوالات سفارش خود را دریافت می کنند. از ویژگ‌های OmnIran میتوان به مواردی همچون دقت بالا، قیمت مناسب، نمونه آماری مناسب و عدم محدودیت زمان و مکان اشاره کرد. OmnIran به روش آنلاین و توسط پولر و در روزهای چهارشنبه هر هفته به اجرا در می‌آید.

کسب اطلاعات بیشتر