خانه  >  بلاگ >

کشش قیمتی تقاضا (Price Elasticity of Demand) و انواع آن
کشش قیمتی تقاضا

كشش (Elasticity) به معنی درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر عوامل مؤثر بر آن است. کشش قیمتی تقاضا (Price Elasticity of Demand ) به معنای اندازه‌گیری تغییر در مصرف یک محصول در رابطه با تغییر در قیمت آن است و به صورت درصد تغییر در مقدار تقاضا تقسیم بر درصد تغییر قیمت محاسبه می‌شود. کشش قیمتی یک عامل بسیار مهم برای تولید است. تا پایان این مقاله با ما در راهبر بازار همراه باشید.

استراتژی یک تولیدکننده برای تغییر قیمت کالاها در طی زمان به چندین عامل از جمله کشش قیمتی آن کالا بستگی دارد. با افزایش قیمت در یک کالای با کشش، درآمد تولیدکننده کاهش می‌یابد و سیاست مشابه برای کالای کم‌کشش اثری معکوس خواهد داشت.

اقتصاددانان از کشش قیمت برای درک چگونگی تغییر عرضه و تقاضا برای یک محصول در زمان تغییر قیمت آن استفاده می‌کنند. تغییر در “مقدار تقاضا” در نتیجه تغییر در یکی از عوامل موثر بر آن را کشش تقاضا (Demand Elasticity) می‌گویند که به صورت درصد بیان می‌شود.

یک مثال بسیار روشن از کشش در جهان امروزی تاثیر ویروس کرونا بر کشش صنعت نفت است. نفت به‌ طور کلی یک کالای بسیار بی‌کشش است.  به عبارتی تغییرات افزایشی یا کاهشی در تقاضا، تاثیر کمی بر قیمت هر بشکه نفت دارد. با کاهش تقاضای جهانی برای نفت طی ماه‌های مارس و آوریل سال ۲۰۲۰ و افزایش عرضه و کمبود فضای ذخیره‌سازی، در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، قیمت نفت خام بازار با قیمت منفی معامله شد.

عرضه نیز مانند تقاضا دارای کشش است که به عنوان کشش قیمتی عرضه شناخته می‌شود. همانطور که مشخص است کشش قیمتی عرضه به رابطه بین تغییر عرضه و تغییر قیمت اشاره دارد.

هر دو این کشش‌ها برای تغییر قیمت لحاظ می‌شوند. این دو کشش با هم ترکیب می‌شوند تا مشخص کنند چه کالاهایی با چه قیمتی تولید می‌شوند.

انواع کشش قیمتی تقاضا

در مقاله بعد، به بررسی عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب بلاگ

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.