خانه  >  بلاگ >

جلسات کانونی آنلاین در شرکت راهبر بازار
بحث گروهی آنلاین

برگزاری جلسات بحث گروهی آنلاین در گروه های کانونی آنلاین مخاطبین هر جلسه از طریق نرم افزار خاصی که بدین منظور طراحی شده است، گرد هم جمع می شوند و در مورد موضوع خاصی بحث و تبادل نظر می کنند. با استفاده از روش بحث گروهی آنلاین حداکثر ده نفر می توانند از منزل خود در این جلسه به صورت آنلاین حضور یابند. این روش به حد کافی دارای مزیتهای جلسات حضوری هست تا بتواند در شرایط “خاص” جایگزین مناسبی برای آن باشد. این روش که از متدهای خدمات تحقیقات بازاریابی آنلاین است توسط شرکت راهبر بازار انجام می‌شود و بعد از جلسه، ویدئو ضبط شده آن در اختیار شما قرار میگیرد تا بتوانید بهتر جلسه خود را آنالیز کنید.

In OFGDs, the respondents gather up via a special software designed for this purpose and they discuss over a certain topic. Using this method, maximally 10 people can join the meeting online from their houses. This method provides similar advantages of the f2f FGD sufficiently to replace it in special conditions.

ofgd

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال درخواست های پژوهشی کسب و کار خود لطفا با ما در تماس باشید.

.For more information or sending your business research requests please contact us

سفارش پروژه تحقیقات بازاریابی

۵۷۶۴۵۵۵۵۵۷۶۴۵۰۰۰

info@rahbarbazaar.com

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب بلاگ

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.