خانه  >  بلاگ >

پرسشنامه ساز آنلاین اطلس
فرم ساز تحقیقات بازاریابی

پیشنهاد ویژه به کسب و کارهایی که بطور درون سازمانی پروژه تحقیقات بازاریابی کمی انجام میدهند. راهبر بازار بعنوان شرکتی نوآور در حوزه تحقیقات بازاریابی آماده است با استفاده از پلتفرم اختصاصی پرسشنامه ساز خود به نام اطلس، فرم پرسشنامه های پیچیده نظرسنجی های تحقیقات بازاریابی شما را که امکان طراحی آن توسط ابزارهای موجود در بازار نیست را تهیه و اسکریپت آنرا در بستر آنلاین ارائه نماید. فرم ساز آنلاین اطلس میتوان برای اپلیکیشن های نظرسنجی و یا ایجاد لینک پرسشنامه آنلاین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین امکان اجرای تمامی شرط های مورد نیاز و پیچیده تحقیقات بازاریابی برای پرسشنامه های آنلاین و آفلاین در این فرم ساز وجود دارد

.Special offer for businesses who perform quantitative marketing research projects intro-organizationally

Rahbar Bazaar as an innovative company in marketing research is ready to prepare and script your complicated questionnaires of marketing research surveys which cannot be designed by available tools in the market, using its customized online and offline survey form maker called Atlas

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال درخواست های پژوهشی و پرسشنامه ساز کسب و کار خود لطفا با ما در تماس باشید.

.For more information or sending your business research requests please contact us

سفارش پروژه تحقیقات بازاریابی

۵۷۶۴۵۵۵۵۵۷۶۴۵۰۰۰

info@rahbarbazaar.com

دیدگاهتان را بنویسید

آخرین مطالب بلاگ

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.

برای تنظیم وقت جلسه مشاوره تحقیقات بازار
فرم درخواست را تکمیل کنید.