Data Cleaning

Line
معنی:

تمیزکردن داده

توضیح:

به فرآیند کلی آماده‌کردن داده‌های جمع‌آوری شده اصطلاحاْ تمیزکردن داده گفته می‌شود. داده‌های جمع‌آوری شده در فرایند تحقیق به دلایل گوناگون از جمله اشکال در طراحی پرسشنامه، خطای پرسشگری و… ممکن است دچار تناقضات و ایراداتی باشد. به همین خاطر تمیزکردن دیتا به عنوان جزوی لاینفک در روند اجرای یک پروژه در نظر گرفته می‌شود تا از وارد شد این اشکالات در تحلیل نهایی جلوگیری شود.
ساختار و منطق هر پرسشنامه از یک سو و روش انجام و اجرای تحقیق از جمله عوامل تاثیرگذار در چگونگی فرایند تمیزکردن دیتا برای هر پروژه است که می‌تواند مختص به همان پروژه باشد.
بعد از تمیزکردن داده‌ها، در نهایت داده‌های هم‌ساختار، یکنواخت، غیرتکراری، کامل و بدون خطا وارد بخش آنالیز و تحلیل می‌شوند. با انجام این فرایند به صحت تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های به دست آمده از تحقیق می‌توان اطمینان بیشتری داشت.