Basket Value

Line
معنی:

ارزش سبد خرید

توضیح:

اصطلاح «ارزش سبد خرید» در تحقیقات بازاریابی به مبلغی که به طور میانگین مشتریان در هر اقدام برای خرید هزینه می‌کنند، اشاره دارد.

ارزش سبد (یا میانگین ارزش سبد) یک معیار بسیار مهم برای ارائه بینش‌هایی در مورد رفتار مصرف‌کننده و الگوی خرید اوست. به بیان دقیق‌تر درک ارزش سبد خرید به صاحبان کسب و کار کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد مسائلی چون قیمت‌گذاری، بخش‌بندی، میزان دسترسی و بسته بندی محصول بگیرند تا مشتری را به هزینه بیشتر تشویق و فروش را افزایش دهند.

مثال:

برای به دست آوردن ارزش سبد خرید یک کسب کار، کل درآمد تولید شده بر تعداد تراکنش‌های انجام شده در یک دوره زمانی مشخص تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک فروشگاه 50هزار دلار درآمد از 2هزار تراکنش به دست آورده باشد، ارزش هر سبد خرید به طور میانگین 25دلار خواهد بود.