Voice of Customer (VOC)

Line
معنی:

صدای مشتری

توضیح:

در بازاریابی، صدای مشتری انتظارات، ترجیحات و بیزاری های مشتریان را خلاصه می­کند.

صدای مشتری (VOC) یک روش بسیار رایج است که توسط کسب و کارها برای جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل بازخورد مشتریان در مورد محصولات و خدمات استفاده می­شود. این روش شامل درک نیازها، خواسته­ها، انتظارات و ترجیحات مشتری برای بهبود محصولات و خدمات است.

با گوش دادن فعالانه به مشتریان از طریق کانال‌های مختلف ارتباطی مانند نظرسنجی، مصاحبه، گروه‌های متمرکز و نظارت بر رسانه‌های اجتماعی، شرکت‌ها م

آمازون شرکت چندملیتی صاحب بزرگترین فروشگاه اینترنتی به دلیل رسیدگی موثر به شکایات و بازخوردهای مشتریان مشهور است. راه‌اندازی Amazon Prime Video (ارائه دهنده محتوای اختصاصی و سرگرم­کننده) بر روی تمام تلویزیون‌های اپل که بر اساس خواسته‌های مشتریان انجام شد، رویکرد مشتری محوری این غول تجاری را نشان می‌دهد.

 

ی‌توانند به بینش‌های ارزشمندی دست یابند که باعث بهبود کسب و کار آنها می‌شود.

مثال:

آمازون شرکت چندملیتی صاحب بزرگترین فروشگاه اینترنتی به دلیل رسیدگی موثر به شکایات و بازخوردهای مشتریان مشهور است.

راه‌اندازی Amazon Prime Video (ارائه دهنده محتوای اختصاصی و سرگرم­کننده) بر روی تمام تلویزیون‌های اپل که بر اساس خواسته‌های مشتریان انجام شد، رویکرد مشتری محوری این غول تجاری را نشان می‌دهد.