Test Market

Line
معنی:

بازار نمونه

توضیح:

اجرای آزمایشی یک محصول یا خدمت جدید در یک منطقه یا بازار خاص به منظور ارزیابی عملکرد آن محصول یا خدمت در محیط واقعی و پیش‌بینی عملکرد آن در بازار بزرگتر است. بازار نمونه اغلب برای کاهش ریسک‌های مرتبط با عرضه محصول جدید به بازار و ارزیابی واکنش مصرف‌کنندگان به محصول استفاده می‌شود.

مثال:
  1. بازار نمونه در صنعت مواد غذایی: یک شرکت تولید کننده مواد غذایی تصمیم می‌گیرد محصول جدیدی را با طعم و ویژگی‌های خاص به بازار عرضه کند. ابتدا این شرکت بازار نمونه را در یک شهر یا منطقه خاص انجام می‌دهد. در این آزمون، محصول را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد و بازخورد آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند. اگر بازخورد مثبت باشد و محصول مورد پسند مصرف‌کنندگان باشد، می‌توان ادامه تولید و عرضه در بازارهای گسترده‌تر را مدنظر قرار داد.
  2. بازار نمونه در صنعت فناوری: یک شرکت فناوری تصمیم می‌گیرد یک اپلیکیشن جدید را توسعه دهد. ابتدا این شرکت اپلیکیشن را به یک گروه محدودی از کاربران در یک منطقه خاص عرضه می‌کند. از آن‌ها بازخورد می‌گیرد و ارزیابی می‌کند که آیا اپلیکیشن به درستی عمل می‌کند و نیازهای کاربران را برآورده می‌کند یا خیر. اگر نتایج مثبت باشند، اپلیکیشن به بازارهای گسترده‌تر عرضه می‌شود.