Team Management

Line
معنی:

مدیریت تیم

توضیح:

مدیریت تیم توانایی یک فرد یا یک سازمان برای اداره و هماهنگ کردن گروهی از افراد برای کار با یکدیگر برای رسیدن به یک هدف مشترک است. مدیریت تیم شامل کار گروهی، ارتباطات، تعیین هدف و ارزیابی عملکرد است. مدیریت مؤثر تیم بر انگیزه دادن به کارکنان، حمایت مثبت از نیازهای آنها و اطمینان از ارتباط موثر بین اعضا تمرکز دارد و مهارت هایی مانند رهبری، حل مسئله، همدلی و گوش دادن فعال را شامل می­شود.

مثال:

برند انوانتو (Envanto) ارائه دهنده سرویس‌­های استارتاپی به فروشگاه­‌های آنلاین که دفتر اصلی آن در استرالیا قرار دارد؛ با بیش از 10میلیون کاربر و 600کارمند، بر ایجاد اعتماد در میان نیروی کار متنوع خود تمرکز دارد. این اعتماد از طریق تعهد شفاف به مسئولیت اجتماعی با تأکید بر تنوع و احترام متقابل تقویت می­‌شود.

اعتمادسازی بین کارکنان از سیاست­‌های اصلی مدیران این شرکت محسوب شده و برای تحقق آن از روش‌­هایی مثل تشویق اعضای تیم برای به اشتراک گذاشتن داستان زندگی شخصی خود و دریافت بازخورد استفاده می­شود، از سوی دیگر همکاری گسترده و مستمر با سازمان‌هایی که تنوع و برابری را ترویج می‌کنند، از دیگر سیاست­های انوانتو برای تقویت فرهنگ اعتماد و احترام در این شرکت است.