Socio-economic Classification (SEC)

Line
معنی:

اطلاعات اجتماعی – اقتصادی / طبقه‌بندی اجتماعی – اقتصادی

توضیح:

در بسیاری از نظرسنجی­‌ها در حوزه تحقیقات بازار و دیگر حوزه­‌های دانشی، پژوهشگران نیاز دارند بدارند پاسخگویی که مورد مصاحبه قرار می­گیرد در کدام طبقه اجتماعی یا اقتصادی قرار دارد.

به عبارت دیگر طبقه اجتماعی – اقتصادی می­‌تواند به عنوان متغیری قابل بررسی در ارتباط با نوع پاسخ­‌های دریافت شده از جانب مصاحبه شونده در نظر گرفته شده و نتایج جالب توجهی را به همراه داشته باشد.

معمولاً در تحقیقات بازار وضعیت طبقه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان با حروف انگلیسی نمایش داده می­شود. حرف A نماینده پاسخگویانی است که در بالاترین جایگاه و حرف E نماینده افرادی است که در پایین­ترین جایگاه رفاه اقتصادی – اجتماعی قرار دارند.

مهمترین عامل در تعیین جایگاه اجتماعی اقتصادی افراد در شهرهای بزرگ، محل یا محله­ای است که فرد در آن سکونت دارد و دیگر عوامل مانند شغل، میزان تحصیلات، داشتن خودرو و میزان درآمد نیز در مشخص شدن این جایگاه مؤثر هستند.