Recall Test

Line
معنی:

تست یادآوری

توضیح:

به تستی اشاره دارد که به وسیله‌ی آن از افراد سوالاتی در مورد محصول، تبلیغات، یا عناصر دیگر مرتبط با برند یا محصولی که قبلاً به آن‌ها ارائه شده است، می‌پرسند تا ببینند آیا افراد بعدها به یادآوری این اطلاعات و جزئیات می‌پردازند یا خیر.

مثال:

یک شرکت تولید کننده مواد غذایی قصد دارد تبلیغات تلویزیونی جدید خود را ارزیابی کند. آنها به تعدادی از افراد این تبلیغ را نمایش می‌دهند و پس از گذشت چند روز از آنها می‌پرسند که آیا تبلیغ مورد نظر و اطلاعات بیشتری از محصول یا برند معرفی شده در تبلیغ را به یاد دارند یا خیر. این کمک می‌کند تا شرکت بفهمد که تبلیغات آنها چقدر موفق بوده و آیا مشتریان به خوبی اطلاعات را متوجه می‌شوند یا خیر.