Productivity Pyramid

Line
معنی:

هرم بهره‌وری

توضیح:

به نموداری اشاره دارد که ترکیبی از مراحل مختلف در فرآیند تبدیل ایده تا تولید و عرضه محصول را نمایش می‌دهد. این نمودار از پایه به سمت نقطه اوج شامل مراحل مختلفی از ایده‌پردازی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی و فروش ادامه می‌یابد. هدف این نمودار ارتقاء بهره‌وری و کارایی در فرآیند تولید و بازاریابی محصولات است.

مثال:
  • ایده‌پردازی: یک شرکت فناوری در نظر دارد یک اپلیکیشن جدید برای مدیریت وظایف روزانه ایجاد کند.
  • تحقیق و توسعه: تیم فنی این شرکت با تحقیق در بازار، نیازها و ترجیحات کاربران را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بهترین ویژگی‌ها را برای اپلیکیشن جدید انتخاب کند.