Primary Data

Line
معنی:

داده‌های اولیه

توضیح:

منظور از داده‌های اولیه در یک پروژه پژوهشی، اطلاعات دسته اولی است که صرفاً برای همان پروژه جمع‌آوری شده‌اند.

مثلاً وقتی در یک پروژه‌ تحقیقات بازار، قرار است نظرات مردم درباره محصولات لبنی از طریق یک نظرسنجی تلفنی جمع‌آوری شود، پاسخ‌های مردم به سئوالات نظرسنجی، داده اولیه یا دست اول محسوب می‌شود.

داده‌های اولیه مهمترین و حیاتی‌ترین منبع برای ادامه روند و یافتن پاسخ برای سئوالات تحقیق است.