Niche market

Line
معنی:

بازار هدف متمرکز (نیچ مارکت)

توضیح:

بازار هدف متمرکز، زیرمجموعه‌­ای از بازار است که بر روی یک محصول خاص متمرکز شده است. این نوع از بازار ویژگی­‌های محصول را با هدف برآوردن نیازهای مخاطبانی خاص تعریف کرده و به همین دلیل معمولاً رقبای چندانی ندارند.

مثال:

: بازار محصولات ارگانیک غیرلبنی نمونه­‌ای از بازار هدف متمرکز است که مخاطبان آن بیشتر افراد گیاهخوار و وگان هستند. شیر سویا و کره گیاهی نمونه‌­هایی از این محصولات هستند.