Motivational Research

Line
معنی:

تحقیقات انگیزشی

توضیح:

یک روش تحقیقی است که به منظور بررسی تأثیر عوامل محرک و انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای خرید و مصرف محصولات و خدمات استفاده می‌شود.

در این روش، تلاش می‌شود افکار نهان و انگیزه‌های عمیقی که افراد را به خرید یک محصول ترغیب می‌کنند، کشف، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

پژوهشگر در نتیجه به کارگیری این روش به درک بهتری از نحوه تصمیم‌گیری‌ خریداران و مصرف‌کنندگان می­رسد و مسیری برای بهبود راهبردهای بازاریابی می­گشاید.

مثال:

یک شرکت تولید لوازم خانگی در پی کشف دلایل ترجیح برخی خریداران برای انتخاب محصولات شرکت­های رقیب است. برای تحلیل این مسئله، با استفاده از روش انگیزشی از مصرف‌کنندگان محصول رقیب، درباره انگیزه‌هایی که آنها را به انتخاب محصول مورد نظر ترغیب می‌کند، پرسیده می­شود. نتایج تحقیق نشان می­دهد افراد به دلیل کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر، محصول رقیب را ترجیح می­دهند. بر اساس این نتایج، تولیدکننده می‌تواند با برجسته کردن عوامل شناسایی شده، راهبرد بازاریابی خود را به گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تقویت انگیزه‌ مصرف‌کنندگان شود.