Monadic Evaluation (Single Product Test)

Line
معنی:

ارزیابی منادیک (یا تست محصول واحد)

توضیح:

ارزیابی مونادیک که به عنوان تست محصول واحد نیز شناخته می شود، یک روش تحقیق بازاریابی است که در آن یک محصول یا خدمات واحد برای ارزیابی به گروهی از پاسخ دهندگان ارائه می شود. هر پاسخ دهنده به صورت جداگانه با محصول روبرو می‌شود. واکنش ها و بازخوردهای آنها نسبت به محصول جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود. این رویکرد برای ارزیابی ویژگی‌ها، عملکرد و استقبال کلی از یک محصول بدون تأثیر سایر محصولات یا عوامل تاثیرگذاراست.

مثال:

یک شرکت لوازم آرایشی در حال برنامه ریزی برای راه اندازی خط جدیدی از محصولات مراقبت از پوست از جمله مرطوب کننده است. برای انجام یک ارزیابی مونادیک، آنها گروهی از مشتریان بالقوه را انتخاب می‌کنند. به هر شرکت‌کننده فقط یک مرطوب کننده جدید داده می شود تا برای یک دوره مشخص استفاده کند. پس از استفاده، از آنها خواسته می شود تا در مورد بافت، رایحه، اثربخشی و هرگونه واکنش پوستی بازخورد ارائه دهند.