Laboratory Test Market

Line
معنی:

آزمایشگاه بازار نمونه

توضیح:

یک وضعیت بازار فرضی برای نمایش تبلیغات یا محصولات جدید به مشتریان یا مخاطبان بالقوه در یک محیط کنترل شده و آزمایشی طراحی شده است. در واقع شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به یک محصول یا خدمت را در یک محیط کنترل شده و آزمایشی شبیه به بازار واقعی بررسی کنند. این نوع آزمون به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا اثربخشی راهبرد‌های بازاریابی، قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، و سایر جنبه‌های مرتبط با محصول یا خدمت خود را قبل از عرضه به بازار اصلی ارزیابی کنند.

مثال:
  1. آزمایشگاه بازار برای محصول الکترونیکی: شرکتی می‌خواهد محصول الکترونیکی جدید را به بازار عرضه کند. قبل از تولید در مقیاس بالا، آنها یک آزمایشگاه بازار ایجاد می‌کنند و افرادی که در این آزمایش شرکت می‌کنند، محصول را در محیط آزمایشگاه تجربه می‌کنند و نظرات و بازخوردهای خود را ارائه می‌دهند. این آزمون می‌تواند به شرکت کمک کند تا مشکلات و نقاط ضعف محصول را شناسایی و بهبودهای لازم را اعمال کند.
  2. آزمایشگاه بازار برای غذاهای رستورانی: یک رستوران جدید تصمیم می‌گیرد تا در لیست غذای خود تغییری ایجاد کند. آنها می‌توانند افراد را به یک آزمایشگاه بازار دعوت کنند تا غذاهای جدید را تست کنند و نظرات خود را ارائه دهند. این آزمون می‌تواند به رستوران در تصمیم‌گیری راجع به قیمت‌گذاری و تهیه لیست غذای جدید کمک کند.

آزمایشگاه بازار‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهند که با کاهش ریسک و هزینه، بهترین راهبرد‌های بازاریابی را انتخاب کنند و محصولات یا خدمات خود را به شکل بهتری به بازار عرضه کنند.