Knowledge Management

Line
معنی:

مدیریت دانش

توضیح:

مدیریت دانش فرآیند جذب، توزیع و استفاده مؤثر از دانش در یک سازمان است. مدیریت دانش شامل ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر، اجازه جریان آزادانه دانش در سراسر سازمان و پیاده‌سازی سیستم‌ها و ابزارها برای تسهیل فرآیندهای آموزش و یادگیری مؤثر است.

مثال:

عملکرد تویوتا (TOYOTA) به عنوان یک تولیدکننده خودرو چندملیتی در حوزه مدیریت دانش یک نمونه موفق و مثال ­زدنی است. تویوتا هنگام راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، با قرارگیری کارکنان جدید در کنار افراد با تجربه بر انتقال دانش ضمنی (دانشی که صرفاً از طریق تجربه به دست می­آید و در ذهن کارشناسان است) توسط آنها تأکید می­کند.

برای این منظور اسنادی با عنوان Job Instruction (JI) برای به اشتراک­گذاری دانش در اختیار کارشناسان قرار می­گیرد. این اسناد حاوی مراحل مهم، نکات کلیدی و دلایلی است که کارکنان کارخانه را در انجام وظایفشان راهنمایی می­کند و به موفقیت سیستم تولید تویوتا (TPS) استانداردسازی تولید، بهبود ایمنی و تضمین کیفیت کمک می­کند.