In-Home Usage Test (IHUT)

Line
معنی:

تست محصول در منزل

توضیح:

در مطالعات IHUT، محصولات برای مخاطبان هدف ارسال می شوند، مصرف کنندگان از محصول استفاده کرده و تجربیات خود را حین و پس از آزمایش به اشتراک می گذارند. این روش از طریق تحقیقات موبایلی نیز قابل اجراست؛ تحقیقات موبایلی به شرکت‌کنندگان در تحقیق اجازه می‌ دهد ویدیوهایی در مورد آماده‌ سازی و مصرف ضبط کنند که این امر به کسب بینش کیفی بهتری در مورد محصول کمک می کند.

مثال:

آزمون محصولات آشپزخانه: یک شرکت تولید کننده محصولات آشپزخانه ممکن است بخواهد محصول جدیدی را به بازار عرضه کند. برای ارزیابی عملکرد این محصول، مصرف‌کنندگانی را انتخاب می‌کند و محصول را در منزل آنها قرار می‌دهد تا از آن استفاده و نظرات خود را ارائه دهند. این نظرات برای بهبود محصول و راهبرد‌های بازاریابی استفاده می‌شود.