Goodness of Fit Test

Line
معنی:

آزمون‌ نیکویی برازش

توضیح:

روش آماری است که برای بررسی تطابق داده‌های جمع‌آوری شده با یک مدل یا فرضیه خاص استفاده می‌شود. این آزمون به ما کمک می‌کند که به بررسی و انتخاب داده‌های متناسب با یک مدل یا فرضیه مشخص بپردازیم.

مثال:
  • شرکت خودروسازی: یک شرکت خودروسازی ممکن است بخواهد بفهمد که چگونه مشتریان مختلف به ترکیب خاصی از خودروها علاقه دارند. آنها ممکن است فرض کنند که مشتریان جوان‌تر بیشتر به خودروهای سبک و اقتصادی علاقه دارند، در حالی که مشتریان میانسال ممکن است خودروهای بزرگتر و خانوادگی را ترجیح دهند. برای بررسی این فرضیه، آنها می‌توانند از آزمون تطابق خوب استفاده کنند تا ببینند آیا توزیع فروش واقعاً با ترکیبی که فرض کرده‌اند تطابق دارد یا خیر.
  • شرکت اینترنتی: یک شرکت اینترنتی در تحلیل بازاریابی آنلاین خود از یک وب‌سایت که محصولات متنوعی را به فروش می‌رساند، ممکن است مدعی شود که نرخ تبدیل مشتریان از بازدیدکنندگان به خریداران بسیار بالا است. برای تایید این فرضیه، می‌توانند از آزمون‌ نیکویی برازش استفاده کرد تا بررسی شود که آیا توزیع مشتریانی که به وب‌سایت مراجعه می‌کنند واقعاً با ترکیبی که ادعا کرده‌اند تطابق دارد یا خیر.