Folder Test

Line
معنی:

آزمون پوشه

توضیح:

آزمونی تصویری در تحقیقات بازاریابی است که به منظور ارزیابی واکنش‌ها و نگرانی‌های افراد نسبت به تصاویر و عناصر ویژه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این آزمون، افراد به تصاویر یا پوسترهای مختلفی نگاه می‌کنند و نظرات و احساسات خود را نسبت به آنها اعلام می‌کنند.

مثال:
  1. برندینگ و لوگوها:  در آزمون های مرتبط با برندینگ، تاثیرات بصری و عاطفی افراد به لوگوها، رنگ‌ها و تصاویر مختلف مرتبط با یک برند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  2. تحقیقات محصولات مصرفی:  شرکت‌های تولیدکننده محصولات مصرفی ممکن است آزمون پوشه را برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف محصولات خود و همچنین تخمین میزان پذیرش مصرف‌کنندگان از آنها انجام دهند.