door-to-door survey

Line
معنی:

نظرسنجی درب به درب

توضیح:

روشی است که در آن یک پرسشگر به محل اقامت یا محل کار یک پاسخگو می‌رود تا مصاحبه انجام دهد. این روش امکان طراحی یک نظرسنجی را فراهم می‌کند تا اطلاعاتی در مورد یک محصول یا خدمت با توجه به منطقه و نقطه خاص مکانی به دست آید.

مثال:
  • یک شرکت تلفن همراه پرسشگرانی را به مناطق مختلف شهر ارسال می‌کند تا از افراد درباره تجربه‌هایشان با خدمات تلفن همراه و کیفیت ارتباطات سوال کنند.
  • یک شرکت غذایی پرسشگرانی را به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف می‌فرستد تا از مشتریان درباره علایق و نیازهای خریدشان سوال کنند.