Desk Research

Line
معنی:

مطالعه اسنادی

توضیح:

به فرآیند جمع ­آوری اطلاعات از طریق تجزیه، تحلیل و ترکیب داده­‌ها و منابع موجود، مطالعه اسنادی گفته می­‌شود. این نوع تحقیقات شامل بررسی گزارش­‌های منتشر شده، مقالات، مطالعات و سایر مطالب در دسترس عموم برای استخراج دانش ارزشمند و تصمیم­‌گیری آگاهانه است. مطالعات اسنادی یا تحقیقات رومیزی مقرون به صرفه است و می‌تواند درک سریعی از یک حوزه مطالعاتی فراهم کند.

در حوزه تحقیقات بازار، انجام مطالعات اسنادی، هنگام ورود به یک حیطه جدید و پرابهام، می­تواند راهگشا باشد تا ذهن پژوهشگران را درباره موضوعی که با آن مواجهه دارند روشن کند و به برخی سئوالات آنها بدون وارد شدن به میدان پرهزینه تحقیقات، پاسخ دهد.

یک شرکت تولیدکننده مواد لبنی، تصمیم گرفت برای اولین بار دسرهای آماده را به محصولات خود اضافه کند. برای شروع کار قبل از هر چیز اقدام به مطالعه اسنادی گسترده­ای در این زمینه کرد. در این مطالعه گزارش­های بازار و نتایج تحقیقات قبلی درباره رفتار مصرف­کنندگان این محصولات و رقبای باسابقه در زمینه تولید دسرهای آماده تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب خط مشی و استراتژی شرکت قبل از شروع تولید محصول جدید مشخص و با اطمینان بیشتر، خط تولید دسرهای آماده در این شرکت راه اندازی شد.

مثال:

یک شرکت تولیدکننده مواد لبنی، تصمیم گرفت برای اولین بار دسرهای آماده را به محصولات خود اضافه کند. برای شروع کار قبل از هر چیز اقدام به مطالعه اسنادی گسترده­ای در این زمینه کرد. در این مطالعه گزارش­‌های بازار و نتایج تحقیقات قبلی درباره رفتار مصرف ­کنندگان این محصولات و رقبای با‌سابقه در زمینه تولید دسرهای آماده تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب خط مشی و استراتژی شرکت قبل از شروع تولید محصول جدید مشخص و با اطمینان بیشتر، خط تولید دسرهای آماده در این شرکت راه اندازی شد.