Designated Marketing Area (DMA)

Line
معنی:

منطقه بازاریابی تعیین شده

توضیح:

منطقه بازاریابی تعیین‌شده (DMA) در واقع یک منطقه جغرافیایی است که در آن شرکت‌ها و مسئولین، بازاریابی خود را متمرکز در آن منطقه انجام می‌دهند. این مناطق معمولاً به عنوان بازار‌های محدوده‌ای برای ارتباطات تبلیغاتی و توزیع محصولات در نظر گرفته می‌شوند DMA بر اساس شهرها، مناطق شهری، شهرستان‌ها یا مناطق جغرافیایی دیگر تعریف می‌شود و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا منابع و استراتژی‌های بازاریابی خود را در مناطق مخصوص خود تمرکز دهند.

مثال:
  • مشهد و خراسان رضوی: شرکت‌ها ممکن است در این منطقه به عنوان یک DMA، از تصویر مذهبی و پذیرایی شهر مشهد برای تبلیغات و توزیع محصولات خود استفاده کنند.
  • شمال کشور (گیلان و مازندران): با توجه به جاذبه‌های گردشگری و مخاطبان هدف این منطقه، شرکت‌ها ممکن است استراتژی‌های بازاریابی خود را به‌طور خاص با نیازهای این منطقه و توریست‌ها تنظیم کنند.
  • اصفهان و مناطق اطراف: شرکت‌ها می‌توانند با توجه به تاریخ و فرهنگ اصفهان، استراتژی‌های بازاریابی متناسب با این منطقه را طراحی کنند