Descriptive Research

Line
معنی:

تحقیقات توصیفی

توضیح:

بسیاری از نظرسنجی­ها در تحقیقات بازار، با هدف توصیف موقعیت­ها، شرایط حاکم بر بازار و رفتار مصرف­ کننده­‌ها انجام می­شوند. این نوع از تحقیق شامل توصیف سیستماتیک ویژگی­ها و خلاصه­ کردن جنبه­‌های مختلف مربوط به حضور یک محصول یا خدمت در بازار است.

به عبارت دیگر تحقیقات توصیفی تصویری دقیق از آنچه در حال وقوع است بدون دستکاری متغیرها ارائه می­دهد.

مثال:

یک شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی، تحقیقات توصیفی را برای تجزیه و تحلیل مشخصات جمعیتی، عادات خرید و ترجیحات برند مشتریان خود انجام می­دهد و یک نمای کلی دقیق برای هدایت کمپین­های بازاریابی به صورت هدفمند ایجاد می­کند.