Customer Satisfaction Survey

Line
معنی:

پرسشنامه رضایت سنجی مشتری

توضیح:

به فرآیند جمع‌آوری نظرات و اطلاعات مرتبط با رضایت مشتریان بالفعل درباره محصولات یا خدمات یک شرکت اشاره دارد. این نظرسنجی‌ها به منظور اندازه‌گیری سطح رضایت مشتریان بالفعل و شناخت نقاط قوت و ضعف محصولات و خدمات انجام می‌شوند تا شرکت‌ها بتوانند بهبودهای لازم را انجام داده و نیازهای مشتریان خود را بهتر برآورده کنند. این اطلاعات به عنوان یک ابزار ارزشمند در ارتقاء کیفیت و عملکرد شرکت‌ها در بازار و افزایش رضایت مشتریان به‌کار می‌رود.

مثال:
  • یک رستوران معروف، نظرسنجی رضایت مشتری را انجام می‌دهد تا نظرات مشتریان درباره کیفیت غذا، خدمات پرسنل، و تجربه کلی آنها به دست آورد و بهبودهای لازم را انجام دهد.
  • شرکت خدمات اینترنتی، نظرسنجی رضایت مشتری را برگزار کرد تا نظرات کاربران در مورد سرعت اتصال، پشتیبانی مشتریان و کارکرد وب‌سایت را جمع‌آوری کند و بهبودهای لازم را اعمال کند.