Current Population Survey

Line
معنی:

نظرسنجی جمعیت فعلی (CPS)

توضیح:

نظرسنجی جمعیت فعلی به معنای یک مطالعه است که به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت جمعیت در یک زمان خاص می‌پردازد. این نظرسنجی به طور معمول اطلاعاتی از جمله تعداد جمعیت، توزیع سنی، جنسیت، تحصیلات، شغل‌ها و سایر مشخصات اجتماعی و اقتصادی افراد را جمع‌آوری می‌کند. این اطلاعات می‌توانند به شرکت‌ها و سازمان‌ها در تحلیل بازار، تدوین استراتژی‌های بازاریابی و تعیین نقاط قوت و ضعف موجود در بازار کمک کنند.

مثال:
  • سازمان آمار ایران : سازمان آمار ایران به طور دوره‌ای نظرسنجی‌های جمعیتی انجام می‌دهد تا اطلاعات مختلفی از جمله توزیع جمعیت بر اساس سن و جنسیت، نرخ بیکاری، تحصیلات و سایر اطلاعات اجتماعی و اقتصادی را به دست آورد.
  • شرکت‌های تحقیق بازار: شرکت‌های تخصصی در زمینه تحقیق بازار نیز می‌توانند به منظور بررسی مشخصات جمعیتی و نظرات مصرف‌کنندگان از نظرسنجی‌های جمعیتی استفاده کنند.