Consumer Orientation

Line
معنی:

جهت‌گیری مصرف کننده

توضیح:

جهت­‌گیری مصرف‌­کننده یک فلسفه بازاریابی مدرن است که مدیران را راهنمایی می­‌کند تا تلاش­‌های بازاریابی را به گونه‌­ای انجام دهند که منجر به حداکثر رضایت مصرف کننده شود. جهت­گیری مصرف‌کننده بر درک نیازهای واقعی مصرف کنندگان و ارضای بهتر نیازهای آنها نسبت به دیگر رقبا تاکید دارد.