Basic Research

Line
معنی:

تحقیقات پایه

توضیح:

به تحقیقاتی گفته می­شود که با هدف گسترش دانش و درک یک حوزه خاص و بدون اینکه حل یک مشکل کاربردی خاص را در دستور کار داشته باشد، انجام می­شود. این نوع از تحقیقات اغلب بر توسعه نظریه‌­ها و کاوش در مفاهیم اساسی متمرکز هستند.

مثال:

مطالعات پژوهشگران تحقیقات بازار برای توسعه یا اصلاح نظریه­‌های مرتبط با رفتار مصرف­‌کننده یک تحقیق بنیادی محسوب می­شود. برای مثال، بررسی عوامل روان­شناختی مؤثر بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، به درک عمیق‌تر رفتار خریداران کمک می‌کند.