Attitude Survey

Line
معنی:

نگرش سنجی

توضیح:

به منظور اندازه‌گیری و درک نگرش‌ها، عقاید و ارزش‌های مشتریان بالفعل و بالقوه نسبت به یک محصول، برند، یا خدمات خاص انجام می‌شود. این نظرسنجی‌ها به کسب اطلاعات جامع از دیدگاه‌ها و انتظارات مشتریان کمک می‌کند تا بهترین راهکارها و استراتژی‌ها برای بهبود و توسعه کسب‌وکارها شناسایی شوند.

مثال:
  • نظرسنجی نگرش مشتریان نسبت به محصولات یک شرکت: این نظرسنجی‌ها می‌توانند نظرات مشتریان را در مورد کیفیت، قیمت، ارزش افزوده و سایر ویژگی‌های محصولات جمع‌آوری کنند تا شرکت بتواند محصولات خود را بهبود دهد و نیازهای مشتریان را برآورده کند.
  • نظرسنجی نگرش به برندها: این نظرسنجی‌ها به کمک سوالاتی مانند شناخت برندها، ارزیابی اعتماد به برندها، و ترجیحات درباره برندها اطلاعاتی ارائه می‌دهند که به کمک آن شرکت‌ها می‌توانند استراتژی‌های بهتری برای مدیریت برندها و ایجاد تفاوت رقابتی در بازار انتخاب کنند.
  • نظرسنجی نگرش به تبلیغات و کمپین‌های بازاریابی: این نظرسنجی‌ها به کمک سوالاتی درباره اثربخشی تبلیغات و کمپین‌های بازاریابی می‌توانند اطلاعاتی درباره نگرش مشتریان به این تبلیغات و نیز تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های خریدشان ارائه دهند.