Ad Hoc survey

Line
معنی:

نظرسنجی تحقیقات بازار موقت

توضیح:

نظرسنجی‌های تحقیقاتی بازار موقت برای رسیدگی به مسائل خاص بازار یک محصول در یک دوره زمانی مشخص استفاده می­شوند. به عبارت دیگر، نظرسنجی‌های تحقیقاتی بازار موقت، برای یک بار انجام شده و و برای رفع یک نیاز تحقیقاتی ویژه به کار گرفته می‌شوند.

مثال:

یک برند تولیدکننده آبمیوه متوجه شد در یکی از نقاط مهم فروش، درصد برگشت از شلف (قفسه) به میزان عجیبی بالا رفته است. برای بررسی و کشف علل این رخداد، یک پروژه تحقیقاتی تعریف و با فروشندگان این محصول در سوپرمارکت­ها و هایپرمارکت­ها مصاحبه­های نیمه ساختاریافته انجام داد.

در پایان مشخص شد یک پروموشن جذاب برای یک برند جدید آبمیوه که در همان شهر تولید خود را آغاز کرده، منجر به کاهش قابل توجه فروش آبمیوه در برندهای دیگر شده است.