ردیابی سلامت برند

بازار و محیط به سرعت در حال تغییر هستند، رقبا فعالیت های مختلفی را در طول زمان انجام می دهند تا موقعیت یابی برند در معیارهای مختلف (پارامترهای برند) بتواند تاثیر گرفته و تغییر کند. به همین دلیل رقابت در برخی گروه محصولات (مانند کالاهای زود مصرف) و بخش های بازار تنگاتنگ است. برخی از پارامترهای برند را می شد در طول بازه های زمانی مثل ماهانه، هر دو ماه یک بار، فصلی یا هر دو سال یک بار ردیابی کرد تا تغییرات به تصویر کشیده شوند. نظرسنجی های BHT معمولا پرسشنامه های کوتاه تری هستند و اگر مخطبان هدف یکسان باشند، می توانند بیش از یک گروه محصول/ خدمات را پوشش دهند. اما آنها را می توان سالی یک بار یا هر دو سال یک بار با تحقیق کیفی ترکیب کرد.هر نتیجه حاصل از بررسی برند که مشتری بخواهد، در BHT ارزیابی خواهند شد. اما باید همراستا با روش جمع آوری داده و زمان بهینه برای طول مصاحبه باشد.

بررسی عمیق برند

مطالعات عمیق تر در مورد برندها معمولا به طور سالانه (شاید دوره طولانی تر) انجام می شوند. این بررسی دارای پرسشنامه های طولانی تر در بخش کمی است که پارامترهای دقیق تری را پوشش می دهد و پیشنهاد نمی شود که بیش از یک یا دو گروه محصول/ خدمات در یک پرسشنامه نوشته شوند. برای بررسی عمیق برند، بهتر است که تحقیق کمی و کیفی هم زمان انجام شوند. یکی از مزیت ها این است که یافته های کیفی تعمیم داده شوند تا مخاطبین هدف قرار بگیرند. این بیش از همه در پروفایل سازی و درک تصویر مفید است و کمک می کند.روش جمع آوری داده کیفی که برای بررسی مصرف کننده توصیه می شود، بحث گروهی است. روش های کیفی مختلفی وجود دارند که در FGDها استفاده می شوند تا جایگاه برند در ذهن و قلب مصرف کننده را بشناسند.

کسب اطلاعات بیشتر