سرپرست تیم برنامه نویسی

تسلط کامل به PHP و Laravel

مسلط به mysql-postgres و ترجیحا mongodb

تسلط کامل به java script و jQuery

تسلط به bootstrap, css و html

مدیریت سرور های لینوکس جهت دیپلوی و راه انداری پروژه جدید

مدیریت نسخه و سورس به کمک گیت

طراحی نرم افزار های تحت وب و موبایل

آشنایی با React و Django مزیت محسوب می شود.