قوانین کپی رایت

استفاده از محتوای سایت تنها با ذکر منبع مجاز است. لذا خواهشمند است در جهت احترام به قوانین کپی رایت در صورت بهره‌برداری از محتوای سایت راهبربازار، حتما نام یا آدرس سایت این شرکت لحاظ شود.

حقوق کاربران

کلیه اطلاعات مربوط به کاربران حقیقی و حقوقی سایت به عنوان اسناد محرمانه تلقی شده و به هیچ وجه بدون کسب رضایت از کاربران افشا نخواهد شد.