02-2

افشین وفادار

موسس و مدیرعامل


بخت با من یار بود که پس از فارغ التحصیلی در سال 1376، برای اولین بار با مفهوم بازاریابی و نقش پژوهش در آن آشنا شده و مجذوب آن شوم. این اتفاق باعث شد تا مسیر شغلی و حرفه ای زندگی خود را در صنعت تحقیقات بازاریابی ادامه دهم. با سالها کار کردن در این حوزه شرکت تحقیقات بازاریابی راهبربازار را تأسیس کردم. اکنون پس از سالها بر خود میبالیم که به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت تحقیقات بازاریابی ایران، با همراهی تیمی جوان، خلاق، صادق، پویا و با انگیزه توانسته ایم انتظارات شرکای تجاری خود را افزایش داده و انتظارات مشتریان خود را در سطح ترازهای بین المللی و چالشهای متفاوت برآورده سازیم. سابقه کار افشین وفادار

01

فرزانه کریمی

قائم مقام مدیر عامل


تنوع موضوعات، جذابیتهای تحقیق و رویارویی هرروزه با تازه های تحقیقات بازاریابی باعث شده است که امروز، پس از بیست سال سابقه فعالیت در این زمینه، هنوز هم هیجان روزهای اولیه شروع کار را در خود احساس کنم. بیست سالی که هر روز آن به یادگیری، کسب تجربه و بکارگیری تجربیات گذشت. همکاری با تیم جوان، پویا و با انگیزه راهبربازار نوید استمرار و بلوغ این تجربیات ارزنده را برای من در بردارد. قطعاً مسیری که این تیم در آن گام برمی دارد سهم بسزایی در آینده تحقیقات بازاریابی ایران خواهد داشت و خرسندم که ‌می‌توانم در این آینده روشن سهمی داشته باشم و راهنمای جوانان فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی باشم.

  

03

الهام کامیار

پژوهشگر ارشد تحقیقات کیفی


نزدیک به دو دهه است که با مبحث شیرین تحقیقات بازار آشنا شده ام. فکر نمی کنم هیچ وقت اولین پرسشنامه سرشماری که با عدم همکاری پاسخگو مواجه شدم و مرا از مغازه بیرون کرد فراموش کنم. ولی همچنان ادامه دادم و از زیبایی های دنیای پر رمز و راز تحقیقات بازار لذت بردم. اینک حدود ۵ سال است که در مبحث تحقیقات کیفی به فعالیت مشغولم. آموزشگاهی که هر روز به من می آموزد که مردم چطور و چرا اینگونه فکر می کنند. به راستی درک عمیق نگرشهای پاسخگویان، موهبتی است که فراهم شده تا روز به روز با دیدگاههای مختلف آشنا شده و خود را به آنها نزدیک تر احساس کنم.