خدمات پژوهشی راهبربازار

موسسه راهبر بازار برای دستیابی به اهداف خود در زمینه خدمات پژوهشی تحقیقات بازار و با سرمایه گذاری های قابل توجه، با استفاده از مشاوران خارجی و توانایی برنامه نویسان حرفه ای داخلی، نهایتا موفق شد فرم سازی تخصصی تحقیقات بازاریابی (به نام اطلس) را با قابلیت های تراز جهانی را طراحی و پیاده سازی نماید، بطوریکه اکنون تقریبا در همه پروژه های کمی حضوری و تلفنی از آن استفاده می شود.

اطلس قابلیت های بی نظیر و فنی زیادی دارد که در صورت نیاز فایل معرفی آن ارائه خواهد شد.

جلسات بحث گروهی آنلاین

امروزه یکی از مهمترین مشکلات برگزاری جلسات بحث گروهی، گردآمدن مدعوین (گروه هدف) در یک زمان و مکان است. مشکل دیگر نیز حضور مشتری در شرکت و مشاهده حضوری این جلسه است. موسسه راهبر بازار راهکار برگزاری جلسات بحث گروهی به روش آنلاین را در خدمات پژوهشی آنلاین پیشنهاد می دهد. در این روش کلیه مدعوین از طریق این سیستم و از منازل خود در این بحث گروهی شرکت می کنند. مشتری نیز می تواند از طریق اینترنت در هر مکانی که باشد بصورت زنده و بدون اینکه سایر مدعوین متوجه مشاهده ایشان شوند، صدا و فیلم جلسه را تماشا نماید.

اپلیکیشن نظرسنجی - Poller

پولر یک اپلیکیشن نظرسنجی بر روی تلفن همراه است که روش های کاغذی جمع آوری داده که بسیار زمان بر هستند را پشت سر گذاشته است. این اپلیکیشن همسو با پیشرفت جهانی فناوری است. این اپلیکیشن فرصت جمع آوری ایده ها از طیفی گسترده از افراد در زمانی کوتاه با حداقل هزینه را فراهم می آورد. جزئیات پولر را در سایت مربوطه مطالعه فرمایید.

طراحی پرسشنامه دیجیتال

فرم سازهای رایگان موجود در بازار، عموما برای نظرسنجی های آکادمیک و ساده قایل استفاده هستند و در سطح حرفه ای تحقیقات بازاریابی عموما پیچیدگی های پرسشنامه طوری است که فقط توسط فرم سازهای حرفه ای می توان پرسشنامه دیجیتال قابل اجرا روی تبلت را طراحی نمود. از آنجاییکه قابلیت های پیچیده اغلب نیازمند برخورداری از تخصص همزمان تحقیقات بازاریابی و برنامه نویسی است، لذا تیم تهیه پرسشنامه های دیجیتال راهبر بازار می تواند این گونه فرم ها برای مشتریان خود طراحی نماید. برای استفاده از این خدمت نیازی به برون سپاری فعالیت جمع آوری و تحلیل اطلاعات به راهبر بازار وجود ندارد.