نظرسنجی آنلاین - Poller

این اپلیکیشن برای نظرسنجی‌های حرفه‌ای در حوزه تحقیقات بازاریابی به کار می رود و در آن اعضا، براساس ویژگی‌های مختلف (دموگرافیک) انتخاب می‌شوند. این اطلاعات شخصی به تیم پولر کمک می‌کند تا نظرسنجی‌های متفاوت را به اعضاء مناسب همان نظرسنجی اختصاص داده و از ارسال نظرسنجی‌های بی‌مورد جلوگیری کنیم. مثلا نظرسنجی‌های با موضوع لوازم مصرفی بانوان را به آقایان و یا نظرسنجی در خصوص خدمات تخصصی بانکداری را به جوانان زیر 18 سال اختصاص داده نشود.

ویژگی های نظرسنجی با پولر

در واقع پولر یک راهکار دیجیتال نظرسنجی است که می تواند جایگزین اغلب نظرسنجی‌های رودرو یا تلفنی که عموما اجرای آنها نیاز به صرف زمان و هزینه بیشتری دارد، باشد. بوسیله پولر امکان انجام اغلب نظرسنجی‌های کمی کوتاه در حوزه تحقیقات بازار به صورت خودتکمیلی میسر می شود.

این اپلیکیشن برای نظرسنجی‌های حرفه‌ای در حوزه تحقیقات بازاریابی به کار می رود و در آن اعضا، براساس ویژگی‌های مختلف (دموگرافیک) انتخاب می‌شوند. این اطلاعات شخصی به تیم پولر کمک می‌کند تا نظرسنجی‌های متفاوت را به اعضاء مناسب همان نظرسنجی اختصاص دهد.

نظرسنجی با پولر را تجربه کنید!! در صورت نیاز به مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

ویژگی های نظرسنجی آنلاین

در واقع پولر یک راهکار دیجیتال نظرسنجی است که می تواند جایگزین اغلب نظرسنجی‌های رودرو یا تلفنی که عموما اجرای آنها نیاز به صرف زمان و هزینه بیشتری دارد، باشد. بوسیله پولر امکان انجام اغلب نظرسنجی‌های کمی کوتاه در حوزه تحقیقات بازار به صورت خودتکمیلی میسر می شود.

این اپلیکیشن برای نظرسنجی‌های حرفه‌ای در حوزه تحقیقات بازاریابی به کار می رود و در آن اعضا، براساس ویژگی‌های مختلف (دموگرافیک) انتخاب می‌شوند. این اطلاعات شخصی به تیم پولر کمک می‌کند تا نظرسنجی‌های متفاوت را به اعضاء مناسب همان نظرسنجی اختصاص دهد.