نظرسنجی آنلاین - Poller

یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی برخورداری از امکان تحقیق سریع و کم هزینه در گروه مخاطبان محصول یا خدمات است. همگام با شرکتهای تحقیقات بازاریابی پیشرو دنیا، شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار اپلیکیشن نظرسنجی خود به نام پولر Poller را توسعه داده و به کسب و کارهای علاقمند به اجرای پیمایش های سریع و کم هزینه ارائه نموده است.

هدف اصلی پولر کمک به تولیدکنندگان محصولات و ارائه دهندگان خدمات در یافتن پاسخهای سریع به سؤالات فی‌البداهه آنان است. داوطلبان عضویت در پولر و علاقمندان به نظرسنجی ها براساس سطح جمعیت شناختی (Demographic) که از خود ارائه می دهند، پس از تایید، عضویت خود را ارتقاء میدهند.

ویژگی های نظرسنجی آنلاین

در واقع پولر یک راهکار دیجیتال نظرسنجی است که می تواند جایگزین اغلب نظرسنجی‌های رودرو یا تلفنی که عموما اجرای آنها نیاز به صرف زمان و هزینه بیشتری دارد، باشد. بوسیله پولر امکان انجام اغلب نظرسنجی‌های کمی کوتاه در حوزه تحقیقات بازار به صورت خودتکمیلی میسر می شود.

این اپلیکیشن برای نظرسنجی‌های حرفه‌ای در حوزه تحقیقات بازاریابی به کار می رود و در آن اعضا، براساس ویژگی‌های مختلف (دموگرافیک) انتخاب می‌شوند. این اطلاعات شخصی به تیم پولر کمک می‌کند تا نظرسنجی‌های متفاوت را به اعضاء مناسب همان نظرسنجی اختصاص دهد.