Thematic Apperception Test (TAT)

Line
معنی:

آزمون ادراک موضوعی

توضیح:

آزمون ادراک موضوعی TAT (Thematic Apperception Test) یکی از روش‌های استفاده شده در تحقیقات بازاریابی و روان‌شناسی مصرف‌کننده است. در این آزمون، شرکت‌کنندگان به تصاویری نگاه می‌کنند و داستانی در مورد تصاویر ارائه می‌دهند. این آزمون به محققان کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری نسبت به اینکه مصرف‌کنندگان چگونه به محصولات، برندها یا تجربیات خود واکنش نشان می‌دهند، دست یابند. این آزمون یک روش کاملاً کیفی است.

مثال:

فرض کنید یک شرکت تولید کننده خودروی لوکس قصد دارد تا یک خودروی جدید را به بازار عرضه کند. این شرکت برای درک عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و همچنین نگرش‌های آن‌ها به خودرو، از آزمون TAT استفاده می‌کند.

شرکت‌کنندگان به تصاویری از خودروها نگاه می‌کنند و داستاننی در مورد خرید و استفاده از این خودرو را ارائه می‌دهند. این داستان‌ها به محققان کمک می‌کند تا بهترین راهکارها را برای طراحی و بازاریابی خودرو متناسب با نیازها و ترجیحات مصرف‌کنندگان ازائه دهند.