Multi-client Market Research

Line
معنی:

تحقیقات بازار چند مشتری (تحقیقات از پیش طراحی شده – بسته¬های پژوهشی از پیش آماده شده)

توضیح:

به نوعی از تحقیقات بازار اشاره دارد که نتایج آن در دسترس چندین مشتری یا شرکت دریافت­کننده خدمات تحقیقاتی قرار می‌گیرد. این نوع تحقیقات معمولاً به منظور کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری بهتر از منابع تحقیقاتی انجام می‌شود.

مثال:

یک شرکت تحقیقات بازار، مطالعه­ای جامع در مورد عادات خرید و مصرف مواد غذایی انجام داده و نتایج آن را در دسترس چند شرکت تولید کننده مواد غذایی قرار می­دهد.

این نتایج برای ارتقای راهبردهای بازاریابی با در نظر گرفتن نیازهای مصرف‌کنندگان استفاده می­شود. از سوی دیگر این روش به تولیدکننده­ها امکان می‌دهد تا ضمن دسترسی به اطلاعات بازاریابی گسترده، هزینه‌های تحقیقات را با هم به اشتراک بگذارند.