Frame of reference

Line
معنی:

چارچوب مرجع

توضیح:

در تحقیقات استراتژیک بازاریابی، چارچوب مرجع به مجموعه‌ای از معیارها یا استانداردها گفته می‌شود که برای تفسیر و ارزیابی اطلاعات استفاده می‌شود. در واقع، چارچوب مرجع زمینه‌ای است که یافته‌های تحقیقات بازاریابی در آن تحلیل و به کار گرفته می‌شوند. این چارچوب، نحوه درک و تفسیر داده‌ها را شکل می‌دهد و تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با وجود این چارچوب‌های مرجع، هماهنگی و فهم مشترک بین فعالان یک حوزه و محققان و پژوهشگران امکان‌پذیر خواهدبود.

مثال:

اگر یک کارخانه تولیدکننده شکلات برای مقایسه موقعیت محصولات خود و برندهای رقیب در بازار، تصمیم به اجرای یک پروژه تحقیقاتی بگیرد، می‌تواند از چارچوب مرجعی با عنوان «مقایسه سهم بازار و نرخ رشد برند اصلی با حداکثر پنج برند مطرح بازار» استفاده کند. این چارچوب به تولیدکننده کمک می‌کند که در صورت پایین بودن نرخ رشد برند نسبت به رقبا، به بررسی دلایل آن و اصلاح استراتژی قبلی به منظور بهبود شرایط رقابت‌پذیری در بازار بپردازید.