Brand Frame of Reference

Line
معنی:

چارچوب مرجع برند

توضیح:

مفهوم چارچوب مرجع برند در تحقیقات استراتژیک بازاریابی، ناظر بر تصویر ذهنی مخاطب درباره یک برند است. در واقع این چارچوب زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا جایگاه‌ برند از نگاه مشتریان در قالب تعریف ‌شده‌ای شکل بگیرد و در نسبت مشخصی با رقبایش درک شود.

بررسی ویژگی‌های مخاطبان هدف برند و شناخت چارچوب‌های مرجع برندهای رقیب می‌تواند در ایجاد یک چارچوب برند قوی و فراگیر بسیار کمک‌کننده باشد.

درک چارچوب مرجع برند به سازمان کمک می‌کند تا تهدیدات رقابتی، فرصت‌های موجود در بازار و ادراکات مصرف‌کننده را که بر انتخاب برند تأثیر می‌گذارند، شناسایی کرده و در جهت توسعه برند، گسترش بازار و ایجاد زمینه‌هایی برای جذب مخاطبان جدید گام‌های مؤثرتری بردارند.

مثال:

یک برند معروف تولیدکننده پوشاک که در عمر 50ساله خود، کار خود را با تولید جوراب زنانه آغاز کرده و پس از چند سال به تولید محصولات بیشتری شامل لباس‌های راحتی خانگی و ورزشی روی آورده بود، در جریان یک پروژه تحقیقات بازاریابی متوجه شد که همچنان در ذهن مشتریان به عنوان یک برند مرتبط با جوراب و لباس زیر زنانه شناخته می‌شود. استراتژیست‌های بازاریابی به کمک این برند آمدند تا با گسترش چارچوب مرجع برند، درک مشتریان را نسبت به این برند اصلاح کرده و ذهنیت آنها را با محصولات برند منطبق کنند.