مطالعات رسانه‌ای

رسانه‌های ارتباطی خود را برای مخاطبان هدف خود چگونه انتخاب می‌کنید؟ یا اصولاً مخاطبان شما از کدام رسانه‌ها بیشتر استفاده می‌کنند؟ هم‌پوشانی رسانه‌های کلاسیک با رسانه‌های نوین و دیجیتال در چه گروه‌هایی بیشتر است؟ و چگونه می‌توان از پوشش و هزینه به‌ازای هر هزار نفر (CPT - Cost Per Thousands) به عنوان یک پارامتر کنترل هزینه و یا سایر پارامترها برای هریک از رسانه‌ها مطلع شد؟

با توجه به هزینه‌های بسیار بالای برخی رسانه‌های کلاسیک و نیز روند روبه‌رشد رسانه‌های دیجیتال در دنیا و ایران، توازن بین این دو گروه در اغلب برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات به گونه‌ای متفاوت از گذشته شده است. در راهبر بازار مطالعات مختلفی به‌طور مستقل و نیز با همکاری کانتار در این خصوص انجام شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به Connected Life اشاره کرد.

از مشتریان راهبر بازار در حوزه‌ی مطالعات رسانه‌ای:

  • یونیلیور: شرکت کالاهای مصرفی فراملیتی انگلیسی-هلندی
  • آواجنرال: بزرگترین مرکز تجاری تأسیسات و صنایع وابسته