پژوهش در ایران

تحقیقات و پژوهش در ایران

بسیار از فعالیت‌های روزمره ما بر اساس یک حس مشترک است که از طریق دیگران یا تجربه یا مشاهده شخصی آموخته‌ایم. اما گاهی این حس مشترک با تناقض‌هایی روبرو می‌شود.…

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی؟

به هنگام توصیف صنعت تحقیق، هر دو اصطلاح «تحقیقات بازار» و «تحقیقات بازاریابی» مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نظر بسیاری افراد، این دو معنای یکسانی دارند و به…

تاسیس راهبر بازار

جشن ۱۶ سالگی راهبر بازار

تاسیس راهبر بازار در شهریور ماه 1382 است. زمانی که تعداد شرکت‌های تحقیقات بازار در ایران از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بود. راهبر بازار، از سال 1387 با عضویت…