تجقیقات بازاریابی سنتی

تحقیقات بازاریابی سنتی هنوز از کارآیی کافی برخوردار است؟

به نظر شما چرا مارک های بزرگ و معروف مبالغ زیادی را صرف تحقیقات بازاریابی می کنند؟ چرا تحقیقات بازاریابی در مشاغل جهانی و بین المللی جایگاه خاصی دارد؟ آیا آنها…

تحقیقات بازاریابی کیفی

تحقیقات بازاریابی کیفی چیست؟

مجموعه فعالیت‌هایی (مانند مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیت‌های پژوهشی) را میتوان تحقیقات بازاریابی کیفی نامید ، که هرکدام به‌نحوی محقّق را در کسب اطلاعات…

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان چیست؟

چه عواملی  سبب می‌شود تا بعضی از کسب و کارها موفق شوند و برخی دیگر شکست بخورند؟ چرا برخی از مردم در فرهنگ‌ها یا مناطق خاص عملکرد بهتری نسبت به افراد دیگر…

ردیابی حرکات چشم

ردیابی حرکات چشم چگونه کار می کند؟

چشم‌ها راهی برای جمع آوری اطلاعات از افراد در مورد اعمال و تصمیمات آنها است. مفهوم مطالعاتی ردیابی حرکات چشم از دهه ۱۸۰۰ شروع شد و امروزه فناوری جدید ردیابی…

تحقیقات بازاریابی کمی

تحقیقات بازاریابی کمی چیست؟

در دنیای امروز با توجه به رشد سریع و روزافزون تکنولوژی و از طرفی گوناگونی قومیت در ایران و تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای و وجود سلایق گوناگون و متنوع، همه صنایع…

بنیانگذاران تحقیقات بازاریابی

بنیانگذاران تحقیقات بازاریابی

هر فعالیتی که ادامه‌دار شده و پیشرفت داشته با افرادی خبره و خلاق در این زمینه آغاز شده است. برای تحقیقات بازاریابی نیز پیشگامانی حضور داشتند. در این مقاله ما…

پژوهش در ایران

تحقیقات و پژوهش در ایران

بسیار از فعالیت‌های روزمره ما بر اساس یک حس مشترک است که از طریق دیگران یا تجربه یا مشاهده شخصی آموخته‌ایم. اما گاهی این حس مشترک با تناقض‌هایی روبرو می‌شود.…

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی؟

به هنگام توصیف صنعت تحقیق، هر دو اصطلاح «تحقیقات بازار» و «تحقیقات بازاریابی» مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نظر بسیاری افراد، این دو معنای یکسانی دارند و به…