تحقیقات بازاریابی کمی

تحقیقات بازاریابی کمی چیست؟


0 نظر8 دقیقه


در دنیای امروز با توجه به رشد سریع و روزافزون تکنولوژی و از طرفی گوناگونی قومیت در ایران و تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای و وجود سلایق گوناگون و متنوع، همه صنایع را بر آن داشته است تا به دنبال درک…

بنیانگذاران تحقیقات بازاریابی

بنیانگذاران تحقیقات بازاریابی


0 نظر12 دقیقه


هر فعالیتی که ادامه‌دار شده و پیشرفت داشته با افرادی خبره و خلاق در این زمینه آغاز شده است. برای تحقیقات بازاریابی نیز پیشگامانی حضور داشتند. در این مقاله ما بنیانگذاران تحقیقات بازاریابی را به شما…

پژوهش در ایران

تحقیقات و پژوهش در ایران


0 نظر6 دقیقه


بسیار از فعالیت‌های روزمره ما بر اساس یک حس مشترک است که از طریق دیگران یا تجربه یا مشاهده شخصی آموخته‌ایم. اما گاهی این حس مشترک با تناقض‌هایی روبرو می‌شود. ممکن است آنچه که در شرایط الف بهترین…

تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازار یا تحقیقات بازاریابی؟


0 نظر8 دقیقه


به هنگام توصیف صنعت تحقیق، هر دو اصطلاح «تحقیقات بازار» و «تحقیقات بازاریابی» مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نظر بسیاری افراد، این دو معنای یکسانی دارند و به معنی انجام یک سری فرایند برای افزایش فروش…

تاسیس راهبر بازار

جشن ۱۶ سالگی راهبر بازار


0 نظر4 دقیقه


تاسیس راهبر بازار در شهریور ماه 1382 است. زمانی که تعداد شرکت‌های تحقیقات بازار در ایران از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر بود. راهبر بازار، از سال 1387 با عضویت در ESOMAR استانداردهای تحقیقات بازار…